Skadeanmeldelser - Erhverv

ARBEJDSSKADEFORSIKRINGSkade anmeldes elektronisk via EASY.
Yderligere oplysninger på Arbejdstilsynets hjemmeside www.arbejdstilsynet.dk.

HELBRED JOBKontakt os og oplys CPR nr og Telefon nr.

MØLHOLM SUNDHEDSFORSIKRING

Kontakt Mølholm Forsikring på tlf nr. 65 20 21 20
Eller på e-mail info@molholmforsikring.dk


UDFYLDELSE AF SKADESANMELDELSER

Nedennævnte anmeldelser foregår elektronisk ved at udfylde vores formularer. Det kan være nødvendig for os, at du indsender yderligere oplysninger til os via mail. Det skal sendes til info@bygfs.dk

 

OBS! Skadelidte skal også anmelde skader til eget forsikringsselskab.


P.s. Det er stadig muligt at udfylde som tidligere - se nederst på denne side

 

TYVERI

UDFYLD ANMELDELSE

Anmeld skaden til Politiet først. 

 

Politiets kvittering for denne anmeldelse indeholdende opgørelse over de stjålne genstande bedes vedlagt. 
For elværktøj skal opgørelsen indeholde fabrikat, type, årgang og pris. 

MOTORKØRETØJ

UDFYLD ANMELDELSE

 

REPARATION: 

Dansk Bilglas, tel 70 11 55 55
Både Mobilglas, tel 45 88 36 44
I Europa: Carglass, tel +45 97 20 99 11

BYGNINGSSKADE

UDFYLD ANMELDELSE

 

OBS! Skal kun benyttes af ejendommens ejer

MASKINSKADE

UDFYLD ANMELDELSE

BRILLESKADE

UDFYLD ANMELDELSE

ANSVARSSKADE/ENTREPRISE

UDFYLD ANMELDELSE

 

ANMELDELSER SOM PDFER:

Det er stadig muligt at hente en PDF som du kan udfylde og efterfølgende faxe til os eller scanne og maile. Klik på et af linkene herunder for at hente. 
Email: info@bygfs.dk

HUSK at påføre registreringsnr. og kontonr. på dit pengeinstitut til brug for evt. erstatningsudbetaling.

Byggeriets Forsikringsservice - Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk