Skadeanmeldelser

Her kan du selv hente skadeanmeldeser, udskrive og scanne dem til mail: info@bygfs.dk

Der kræves at det gratis program Acrobat Reader er installeret på computeren. Hvis du ikke har det, kan det hentes her.

Vær opmærksom på

OBS! Skadelidte skal også anmelde skader til eget forsikringsselskab.

Indbrudstyveri fra permanente rum (bygninger, aflåsede rum i bygninger).

Indbrudstyveri fra skure, containere, biler og lukkede trailere.

Vær opmæksom på særlige krav - jf. forsikringsbetingelserne.

 

GPS udstyr i biler

Bærbart GPS udstyr kan omfattes af erhvervsforsikringen (løsøre).

For at opnå dækning under autoforsikringen, skal værdien af ekstraudstyret fremgår af policen.

 

Se mere under Informationer.

Byggeriets Forsikringsservice - Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk