Indbrudstyveri

Indbrudstyveri fra permanente rum (bygninger, aflåsede rum i bygningen). Rum hvor alle døre, åbninger og vinduer er forsvarligt lukkede, tilhaspede og aflåsede.

 

Krav: Der skal være tale om opbrud af lås eller anvendelse af dirk (slagnøgle), falsk nøgle.

 

NB! Ved anvendelse af dirk er det en betingelse, at låsen efterfølgende er til rådighed for forsikringsselskabets undersøgelse for mærker på stifter m.m. Eller: Der skal være tale om tillistede nøgler. NB! I dette tilfælde er det virksomheden, der skal sandsynliggøre at der er benyttet en tillistet nøgle - Eller: Der skal være tale om åbninger i vægge m.v. frembragt af indbrudstyven.

 

Indbrudstyveri fra skure, containere, biler og lukkede trailere. Krav til størrelse af containere og trailere jf. forsikringsbetingelserne.

 

Krav: Der skal være synligt tegn på indbrud. NB! Det er en betingelse, at låsen efterfølgende er til rådighed for forsikringsselskabets undersøgelse.

 

Alle adgangsdøre, adgangslemme er aflåset med F&P registreret låsebom forsynet med F&P registrerede hængelås eller med minimum to F&P registrerede dørlåse eller 2 F&P registrede hængelåsebeslag forsynet med F&P registrede hængelåse. For alle F&P registreringer gælder kravene til RØD klasse.

 

Ved simpelt tyveri fra kassetrailere er det en betingelse for dækning, at traileren er kaskoforsikret samt at træktøjet er forsynet med "Original Trailerlås" aflåset med F&P registreret hængelås (rød klasse).

Byggeriets Forsikringsservice - Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk