GPS udstyr i biler

Ved indbrydstyveri i biler med det formål at stjæle bærbart GPS udstyr, er GPS udstyret omfattet af erhvervsforsikringen (erhvervsløsøre).

 

Bærbart GPS udstyr kan også være omfattet af autoforsikringen på den pågældende bil, hvis det fremgår af policen.

 

På forsikringstagers foranledning kan fastmonteret GPS udstyr og andet ekstraudstyr omfattes af autoforsikringen mod et præmietillæg evt. med friskadedækning for at undgå bonustab ved skaden.

 

Krav: For at opnå dækning under autoforsikringen, skal værdien af ekstraudstyret fremgå af policen.

 

Autoforsikringen dækker altid standardudstyr for den pågældende bils mærke og model.

Byggeriets Forsikringsservice - Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk