Ulykkesforsikring

Indhent tilbud 

Forsikringen kan enten tegnes som Heltidsdækning eller Fritidsdækning for alle medlemmer af Dansk Byggeri.
Ydermere kan ægtefæller/samlever, børn samt medejere af virksomheder forsikres.

Arbejdstidsbegrebet for indehavere/direktører i personligt ejede virksomheder og interessentsskaber kan være meget flydende. Det kan derfor i forbindelse med en ulykke være særdeles kompliceret at fastlægge, om ulykkestidspunktet er arbejdstid eller fritid.

 

For at undgå de anførte problemer vil vi anbefale en heltidsforsikring.

 

Ved ulykker i arbejdstiden, hvor skadelidte er omfattet af både heltidsulykkesforsikring og arbejdsskadesikring, vil der kunne opnås fuld erstatning fra begge forsikringer.

 

For børn tegnes udelukkende heltidsdækning.

Byggeriets Forsikringsservice - Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk