Energivejledning

Dansk Byggeri tilbyder sine medlemmer en uddannelse som Energivejleder. Et uddannelsestilbud som mange medlemsvirksomheder benytter sig af.

 

Som energivejleder skal man være opmærksom på det erstatningskrav, som kan fremkomme hvis det viser sig, at den besparelse som er stillet kunden i udsigt ikke opnås.

 

Som eksempel kan nævnes, at kunden stilles i udsigt at en investering i f.eks. ekstra isolering vil kunne tjenes hjem i løbet af 10 år. Det viser sig imidlertid at, tilbagebetalingstiden i stedet er 15 år. Derved får kunden et økonomisk tab, som er muligt at beregne.

 

Det beregnede tab vil den private kunde med rette kunne rejse overfor Energivejlederen.

 

I alle forsikringsselskabers normale vilkår for Erhvervs- og produktansvarsforsikring fremgår, at forsikringen ikke dækker formuetab, hvorfor ovennævnte krav ikke vil kunne dækkes af forsikringen.

 

Ring og hør nærmere.

Byggeriets Forsikringsservice - Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk