Erhvervs- og produktansvarsforsikring for håndværksvirksomheder

Indhent tilbud 

Hvis virksomhedens medarbejdere ved et uheld forårsager skade på personer eller ting, dækker forsikringen det erstatningsansvar, som i den anledning påføres virksomheden.

 

Erhvervsansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar for skader opstået under arbejdets udførelse. Produktansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar for skader på personer eller ting opstået efter arbejdets aflevering og som skyldes fejl i det leverede.

 

Forsikringen omfatter også virksomhedens indehaver uanset virksomhedstype. Forsikringen dækker i hele Europa. Dækningsudvidelse til lande uden for Europa kan tilbydes.

 

Forsikringen dækker ikke de skader, som sker på lånte eller lejede genstande, på de bygningsdele der arbejdes på eller på eget arbejde. Forsikringen dækker heller ikke skader, som er en uundgåelig konsekvens af manglende omtanke.

 

Forsikringen omfatter endvidere

  • Husejeransvar for bygninger og grunde, der anvendes til virksomhedens drift.
  • Forureningsansvar, hvis forureningen er opstået uventet og ved pludselig uheld.
  • Hovedentreprenøransvar - dog med fuld regresret overfor underentreprenør.
  • Skader opstået som følger af brug af åben ild ved tagarbejde.
  • Retshjælpsdækning i forbindelse med tvister, der vedrører virksomheden.
  • Nøgletabsdækning
  • Graveskader
  • Netbanksindbrud
Byggeriets Forsikringsservice - Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk