Løbende entrepriseforsikring

Denne forsikring bliver kun udbudt af Byggeriets forsikringsservice

 

Forsikringen omfatter alle de byggeopgaver, virksomheden påtager sig og dækker skaderne på virksomhedens eget arbejde, herunder tyveri af byggematerialer, som din virksomhed har leveret og som befinder sig på byggepladsen. Forsikringen dækker yderligere hærværk på materialer og arbejde.

 

Forsikringen dækker endvidere skade opstået på byggematerialer, når disse er under indenlandsk transport, samt skade på bygherrens eksisterende bygninger. Forsikringen dækker ikke brand- og stormskader samt underentreprenører.

 

Fordele ved den løbende entrepriseforsikring:

  • Dækker løbende i hele forsikringsperioden.
  • Hver enkel entreprise skal ikke oplyses. Manglende dækning undgås.
  • Tyveridækning af materiale under "åben himmel"
  • Hærværksdækning
  • Skade på eksisterende bygning er meddækket 

Det er en forudsætning at erhverv/produktansvarsforsikring er tegnet.

Byggeriets Forsikringsservice - Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk