Bygningsforsikring

Indhent tilbud 

Bygningsforsikringen er en standardforsikring, der omfatter egne erhvervsejendomme anvendt til eget erhverv.

Standarddækning - All-risk vilkår

Omfang I : Bygningsbrand
Omfang II : Anden bygningsbeskadigelse (ABB)
Omfang III : Insekt og svamp (I/S) - med forbehold for konsulentgodkendelse

Følgende er automatisk meddækket

Huslejetab
Husejeransvar, dog kun hvis ABB er tegnet
Restværdierstatning
Erstatning for forøgede byggeudgifter
Oprydningsomkostninger
El - skadedækning

TilvalgsdækningerBygningsforsikringen kan udvides til at omfatte flg. dækninger - dog med forbehold for konsulentgodkendelse.
Udvidet rørskadedækning
Glas og sanitetsdækning
Forureningsansvar

Byggeriets Forsikringsservice - Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

A.C. Meyers Vænge 9 - 2450 København SV - Telefon 7026 1660 -  E-mail info@bygfs.dk