Få svar på dine forsikringsspørgsmål

Find svar på en række spørgsmål vi ofte modtager om GPS-udstyr i bilen, leasingkontrakter, indbrudstyveri og rejseforsikring. Du er også altid velkommen til at kontakte os ved at ringe til os på 70261660 eller skrive på info@bygfs.dk

GPS-udstyr i bilen

Ved indbrydstyveri i biler med det formål at stjæle bærbart GPS udstyr, er GPS udstyret omfattet af erhvervsforsikringen (erhvervsløsøre).

Bærbart GPS udstyr kan også være omfattet af autoforsikringen på den pågældende bil, hvis det fremgår af policen. 

På forsikringstagers foranledning kan fastmonteret GPS udstyr og andet ekstraudstyr omfattes af autoforsikringen mod et præmietillæg evt. med friskadedækning for at undgå bonustab ved skaden.

Krav: For at opnå dækning under autoforsikringen, skal værdien af ekstraudstyret fremgå af policen.

Autoforsikringen dækker altid standardudstyr for den pågældende bils mærke og model.

Leasingkontrakter

Finansielle leasingkontrakter (løsøre) og erstatninger ved skade

Virksomheder, som finansierer nyanskaffelser ved leasing, opsparer ofte en løbende friværdi i det leasede. Friværdien frigøres i forbindelse med leasingkontraktens udløb. Herefter kan virksomheden typisk erhverve det leasede for et aftalt beløb, som er mindre end den faktiske værdi på udløbstidspunktet.

Hvis det leasede inden udløbet af leasingperioden rammes af en totalskade, kan den forventede opsparing gå tabt, idet leasingselskabet har krav på den erstatning, der udbetales.

Erstatningen opgøres som leasingselskabets tilgodehavende i henhold til leasingkontrakten, og vil alene udgøre restgælden fratrukket selvrisiko. Det fremgår normalt af leasingkontrakten, at dagsværdien danner øvre grænse for erstatningsopgørelsen.

Som det fremgår, kan det være "dyrt" for virksomheden at blive ramt af en totalskade uanset om skadeårsagen er brand, tyveri eller vandskade.

Denne dækning indgår i vores standardvilkår for løsøreskader.

En eventuel underforsikring vil dog altid blive gjort gældende. 

Indbrudstyveri

Indbrudstyveri fra permanente rum (bygninger, aflåsede rum i bygningen). Rum hvor alle døre, åbninger og vinduer er forsvarligt lukkede, tilhaspede og aflåsede.

Krav: Der skal være tale om opbrud af lås eller anvendelse af dirk (slagnøgle), falsk nøgle.

NB! Ved anvendelse af dirk er det en betingelse, at låsen efterfølgende er til rådighed for forsikringsselskabets undersøgelse for mærker på stifter m.m. Eller: Der skal være tale om tillistede nøgler. NB! I dette tilfælde er det virksomheden, der skal sandsynliggøre at der er benyttet en tillistet nøgle - Eller: Der skal være tale om åbninger i vægge m.v. frembragt af indbrudstyven.

Indbrudstyveri fra skure, containere, biler og lukkede trailere. Krav til størrelse af containere og trailere jf. forsikringsbetingelserne.

Krav: Der skal være synligt tegn på indbrud. NB! Det er en betingelse, at låsen efterfølgende er til rådighed for forsikringsselskabets undersøgelse.

Alle adgangsdøre, adgangslemme er aflåset med F&P registreret låsebom forsynet med F&P registrerede hængelås eller med minimum to F&P registrerede dørlåse eller 2 F&P registrede hængelåsebeslag forsynet med F&P registrede hængelåse. For alle F&P registreringer gælder kravene til RØD klasse.

Ved simpelt tyveri fra kassetrailere er det en betingelse for dækning, at traileren er kaskoforsikret samt at træktøjet er forsynet med "Original Trailerlås" aflåset med F&P registreret hængelås (rød klasse).

Rejseforsikring i Europa

Fra 1. januar 2008 skal du selv betale hjemtransport, hvis du bliver syg eller kommer til skade i udlandet. Det er nemlig ikke længere dækket af den offentlige rejsesygeforsikring (det gule sygesikringsbevis). Får du brug lægehjælp eller skal du på sygehus, dækker den offentlige rejsesygesikring kun ved rejser i EU-lande samt Norge, Schweiz og Island (altså ikke længere populære rejselande som Tyrkiet, Egypten, Kroatien m.fl.).

Uden en rejseforsikring er der derfor stor risiko for, at du bliver ramt af mærkbare økonomiske konsekvenser, hvis ulykken sker - udover svie, smerte og en ødelagt ferie.

Din Europa rejseforsikring hos Byggeriets forsikringsservice giver dig fuld dækning - til samme pris!

Som kunde hos Byggeriets forsikringsservice kan du føle dig helt rolig, fordi vi hjælper med at holde dig korrekt forsikret. Har du allerede en Europa rejseforsikring hos Byggeriets forsikringsservice, behøver du ikke at foretage dig noget - vi udvider din nuværende rejseforsikring til også at dække hjemtransportudgifter samt udgifter til lægehjælp og sygehusbesøg i de lande i Europa, som fra 1. januar 2008 ikke er omfattet af den offentlige rejsesygesikring. Det bedste af de hele er, at du ikke skal betale ekstra for denne ændring. Udvidelsen af din dækning indgår automatisk og uden merpris i din rejseforsikring i hele 2008.

Ring gerne til os på 70 26 16 60, hvis du har spørgsmål til din rejseforsikring.