Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker medarbejderne ved ulykker enten i arbejdstiden eller hele døgnet, og kan også tilbydes til medarbejdernes familier. 

Sådan dækker forsikringen

Forsikringen kan enten tegnes som Heltidsdækning eller Fritidsdækning for alle medlemmer af DI Dansk Byggeri.
Ydermere kan ægtefæller/samlever, børn samt medejere af virksomheder forsikres.

Arbejdstidsbegrebet for indehavere/direktører i personligt ejede virksomheder og interessentsskaber kan være meget flydende. Det kan derfor i forbindelse med en ulykke være særdeles kompliceret at fastlægge, om ulykkestidspunktet er arbejdstid eller fritid.

For at undgå de anførte problemer vil vi anbefale en heltidsforsikring.

Ved ulykker i arbejdstiden, hvor skadelidte er omfattet af både heltidsulykkesforsikring og arbejdsskadesikring, vil der kunne opnås fuld erstatning fra begge forsikringer.

For børn tegnes udelukkende heltidsdækning.

Bestil et uforpligtende tilbud

Og se om I også kan spare på virksomhedens forsikringer.