Erhvervsforsikring

Bygningsforsikringen er en standardforsikring, der omfatter egne erhvervsejendomme anvendt til eget erhverv på All-risk vilkår inkl. maskinhaveri.

Sådan dækker forsikringen

Denne forsikring er specielt tilpasset dækningsbehovet hos stort set alle DI Byggeri's håndværksvirksomheder. Dog er forsikringen ikke altid egnet for medlemmer af DI Byggeri's andre sektioner. Disse medlemmer tilbydes i stedet en "skræddersyet " individuel dækning.

Forsikringen omfatter virksomhedens løsøre, dvs. maskiner, kontor- og edb-udstyr, inventar, varelagre samt øvrigt driftsudstyr. Derudover opfylder forsikringen det, i Træ og Industrioverenskomsten angivne krav til forsikring af svendeværktøj.

Forsikringen dækker bl.a. 

  • brandskade
  • storm- og vandskade
  • indbrudstyveri
  • all-risksskader (maskinkasko)
  • kortslutningsskader i kontorudstyr, herunder EDB
  • udskiftning af låse (Nøgletab)

Forsikringen dækker også udgifter i forbindelse med dækningsberettigede skader til det følgende

  • Driftstab
  • Oprydningsomkostninger, herunder forureningsbekæmpelse
  • Udgifter til genfremstilling af arkiver, kartoteker og tegninger m.m.

Forsikringen kan udvides til at omfatte lånt eller lejet udstyr, skurvogne, stilladser og selvkørende arbejdsmaskiner. 

Forsikringen kan også udvides til at omfatte simpelt tyveri af entreprenørmateriel.

Bestil et uforpligtende tilbud

Og se om I også kan spare på virksomhedens forsikringer.