Entrepriseforsikring

Det er en forudsætning at erhverv/produktansvarsforsikring er tegnet. Denne forsikring bliver kun udbudt af Byggeriets forsikringsservice 

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen omfatter alle de byggeopgaver, virksomheden påtager sig og dækker skaderne på virksomhedens eget arbejde, herunder tyveri af byggematerialer, som din virksomhed har leveret og som befinder sig på byggepladsen. Forsikringen dækker yderligere hærværk på materialer og arbejde.

Forsikringen dækker endvidere skade opstået på byggematerialer, når disse er under indenlandsk transport, samt skade på bygherrens eksisterende bygninger. Forsikringen dækker ikke brand- og stormskader samt underentreprenører.

Fordele ved den løbende entrepriseforsikring:

  • Dækker løbende i hele forsikringsperioden.
  • Hver enkel entreprise skal ikke oplyses. Manglende dækning undgås.
  • Tyveridækning af materiale under "åben himmel"
  • Hærværksdækning
  • Skade på eksisterende bygning er meddækket 

Kriminalitetsdækning

Kriminalitetsdækning sikrer virksomheden mod økonomisk kriminaltet begået af dine ansatte.

Dækningen sikrer både mod underslæb og ansattes økonomiske kriminalitet overor virksomhedens kunder.

En forholdsvis ny kriminalitetsform er netbankindbrud. En forbrydelse - hvor gerningsmanden sjældent findes og hvor forbrydelsen ofte begås fra udlandet. Dette gør det endnu sværere at finde gerningsmanden og helt umuligt at få tabet godtgjort.

Private forbrugere, som udsættes for netbankindbrud, er dækket for tabet gennem den bank som forbrugeren benytter. Derimod er der ikke nogen dækning for erhvervsvirksomheder, som selv må bære tabet.

Vi har udviklet en forsikring, der dækker virksomhedens tab ved netbankindbrud.

Forsikringen dækker bl.a.:

  • Underslæb
  • Økonomisk kriminaltet begået af ansatte overfor virksomhedens kunder
  • Netbankindbrud 

Bestil et uforpligtende tilbud

Og se om I også kan spare på virksomhedens forsikringer.