Arbejdsskadesikring

Arbejdsskadesikringen består af to selvstændige forsikringer: Arbejdsskadeforsikring og HelbredJOB.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringer er lovpligtig for alle virksomheder, der har ansatte - uanset ansættelsens varighed og lønaftaler. Forsikringen dækker således virksomheden mod enhver forpligtelse efter "lov om forsikring mod arbejdsskade".

Arbejdsskadeforsikringen yder erstatning for de mén, den ansatte pådrager sig som følge af en arbejdsulykke, der opstår i arbejdstiden.

I A/S og ApS er også indehaveren (direktøren) omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

I I/S og i personligt ejede virksomheder kan indehaveren medtages under arbejdsskadeforsikringen efter anmodning herom blive omfattet.

Arbejdsskadeforsikringen er opdelt i to selvstændige dækninger

  • ulykkesdækning
  • erhvervssygdomsdækning (AES)

Ulykkesdækningen omfatter skader, der opstår pludseligt og som følge af en pludselig påvirkning - "her og nu påvirkning" - typisk slag, fald, forvridninger osv. Præmien for ulykkesdækningen opkræves af Byggeriets forsikringsservice a/s.

Erhvervssygdomsdækningen omfatter skader, der opstår som følge af vedvarende belastninger - længere tids påvirkning - typisk rygskader, muskelskader, støvlunger, eksem osv. Præmien for erhvervssygdomsdækningen opkræves af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES.

HelbredJOB

HelbredJOB sikrer medarbejderne en række dækninger:

Operation og hospitalsophold
Efter lægehenvisning. I forbindelse med operation eller anden behandling på hospital dækkes lægeligt rimelige og nødvendige udgifter.

Rejseomkostninger og rejseservice
Hvis du af medicinske årsager ikke kan transportere dig selv, dækkes
rimelige og nødvendige udgifter til transport og ophold.

Efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation
HelbredJOB dækker med indtil 50.000 kr. per skade rimelige og nødvendige omkostninger til efterbehandling, hjemmesygeplejerske
og genoptræning samt medicinsk rekreations- og kurophold.
 
Speciallægekonsultation og behandling
HelbredJOB dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægehenvist undersøgelse og behandling hos speciallæge efter konsultation hos egen læge.

Medicin
Efter hospitalsindlæggelse, eller ambulant operation, dækkes udgifter til lægeordineret medicin i indtil 6 måneder.

Medicinske hjælpemidler
HelbredJOB dækker rimelige og nødvendige udgifter til midlertidige lægeordinerede hjælpemidler med indtil 50.000 kr. per skade. Lægeordinerede proteser dækkes med indtil 10.000 kr

Bestil et uforpligtende tilbud

Og se om I også kan spare på virksomhedens forsikringer.