Erhvervs- og produktansvarforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen sikrer virksomheden økonomisk, hvis virksomheden bliver gjort til ansvarlig i en erstatningssag.

Erhvervs og produktansvar

Hvis virksomhedens medarbejdere ved et uheld forårsager skade på personer eller ting, dækker forsikringen det erstatningsansvar, som i den anledning påføres virksomheden.

Erhvervsansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar for skader opstået under arbejdets udførelse. Produktansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar for skader på personer eller ting opstået efter arbejdets aflevering og som skyldes fejl i det leverede.

Forsikringen omfatter også virksomhedens indehaver uanset virksomhedstype. Forsikringen dækker i hele Europa. Dækningsudvidelse til lande uden for Europa kan tilbydes.

Forsikringen dækker ikke de skader, som sker på lånte eller lejede genstande, på de bygningsdele der arbejdes på eller på eget arbejde. Forsikringen dækker heller ikke skader, som er en uundgåelig konsekvens af manglende omtanke.

Kriminalitetsdækning

Kriminalitetsdækning sikrer virksomheden mod økonomisk kriminaltet begået af dine ansatte.

Dækningen sikrer både mod underslæb og ansattes økonomiske kriminalitet overor virksomhedens kunder.

En forholdsvis ny kriminalitetsform er netbankindbrud. En forbrydelse - hvor gerningsmanden sjældent findes og hvor forbrydelsen ofte begås fra udlandet. Dette gør det endnu sværere at finde gerningsmanden og helt umuligt at få tabet godtgjort.

Private forbrugere, som udsættes for netbankindbrud, er dækket for tabet gennem den bank som forbrugeren benytter. Derimod er der ikke nogen dækning for erhvervsvirksomheder, som selv må bære tabet.

Vi har udviklet en forsikring, der dækker virksomhedens tab ved netbankindbrud.

Forsikringen dækker bl.a.:

  • Underslæb
  • Økonomisk kriminaltet begået af ansatte overfor virksomhedens kunder
  • Netbankindbrud 

Bestil et uforpligtende tilbud

Og se om I også kan spare på virksomhedens forsikringer.

Energivejledning

DI Byggeri tilbyder sine medlemmer en uddannelse som Energivejleder. Et uddannelsestilbud som mange medlemsvirksomheder benytter sig af.

Men som energivejleder skal man være opmærksom på det erstatningskrav, som kan fremkomme hvis det viser sig, at den besparelse som er stillet kunden i udsigt ikke opnås.

Som eksempel kan nævnes, at kunden stilles i udsigt at en investering i f.eks. ekstra isolering vil kunne tjenes hjem i løbet af 10 år. Det viser sig imidlertid at, tilbagebetalingstiden i stedet er 15 år. Derved får kunden et økonomisk tab, som er muligt at beregne.

Det beregnede tab vil den private kunde med rette kunne rejse overfor Energivejlederen.

I alle forsikringsselskabers normale vilkår for Erhvervs- og produktansvarsforsikring fremgår, at forsikringen ikke dækker formuetab, hvorfor ovennævnte krav ikke vil kunne dækkes af forsikringen. Men hos Byggeriets forsikringsservice kan du få adgang til en forsikring, der dækker netop dette.