Bygningsforsikring

Bygningsforsikringen er en standardforsikring, der omfatter egne erhvervsejendomme anvendt til eget erhverv.

Sådan dækker forsikringen

Bygningsforsikringen dækker

 • Bygningsbrand
 • Anden bygningsbeskadigelse (ABB)
 • Insekt og svamp (I/S) - med forbehold for konsulentgodkendelse

Derudover er det følgende automatisk også dækket af forsikringen

 • Huslejetab
 • Husejeransvar, dog kun hvis ABB er tegnet
 • Restværdierstatning
 • Erstatning for forøgede byggeudgifter
 • Oprydningsomkostninger
 • El - skadedækning

Ønsker i at tilpasse forsikringen med flere dækninger?
Bygningsforsikringen kan udvides til at omfatte flg. dækninger - dog med forbehold for konsulentgodkendelse.

 • Udvidet rørskadedækning
 • Glas og sanitetsdækning
 • Forureningsansvar

Bestil et uforpligtende tilbud

Og se om I også kan spare på virksomhedens forsikringer.