Entrepriseskade

Anmeld skade på entreprise

Anmeldelse af skade på entreprise

* Påkrævede felt

Skadevolder

Vejnavn og nummer, by og postnummer

Skadelidte

Vejnavn og nummer, by og postnummer
Træffetid 8-16
Står skadelidte i tjenesteforhold til skadevolder?
Hvis ja, hvilket forhold?

Skaden

Dato og klokkeslæt eller tidsrum
Angiv så nøjagtigt som muligt
Havde forsikrede det beskadigede til lån, afbenyttelse, befordring eller bearbejdelse (reparation)?

Øvrige oplysninger

Er der optaget politirapport?
Har Arbejdstilsynet været indblandet?
Hvis ja, noter stillinger, navne og kontaktoplysninger.
Har skadelidte anmeldt skaden til eget forsikringsselskab?
Hvis skade på køretøj: Er køretøjet forsikret med kaskoforsikring?